Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VINCO KRĖVĖS DRAMA PABALTIJO UNIVERSITETE PDF Spausdinti El. paštas
Su įdomumu teko perskaityti "Aidų" 10-jame nr. (1957 m.) pabaigą St. Pilkos straipsnio "Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose". Jame kaip tik autorius išskaičiuoja Krėvės veikalus, statytus, tikriau recituotus, po karo išeivijos gyvenime. Aišku, tai labai verta statistika. Tačiau, kai kurie skaitytojai bus pastebėję, kad tame skaičiuje visiškai neminima dar 1948 m. Pabaltijo Universiteto studentų lituanistų atlikto žodiniai — koncertinio V. Krėvės "Šarūno" pastatymo. Tam reikalui tekstai buvo paruošti ir pačią dramą režisavo dabar besiruošiąs doktoratui Kostas Ostrauskas. Palyginus su kitais to meto išeivijoje atliktais Krėvės kūrybos skaitymais, Pabaltijo Universitete atliktas, atrodo, bus bene pats plačiausias. Juk truko beveik tris valandas!

Šis trumpas papildymas, rašančiojo manymu, vis dėlto yra reikalingas:  1)  reikia gi turėti tikslius ir pilnus duomenis, nes kitu atveju bus neišbaigtas Krėvės kūrybos išeivijoje populiarumo vaizdas, ir 2) tasai Pabaltijo Universitete pastatytas "Šarūnas" yra taip pat gana reikšmingas Pinnebergo kultūrinio gyvenimo faktas. Gi apie Pabaltijo Universitetą kas nors kada taip pat rašys, tad negera būtų, jeigu kai kurie faktai nueitų į užmarštį.

Be to, mūsų visuomenei plačiai minint Balio Sruogos mirties dešimtmetį, praverstų paminėti, kad ir šio žymaus mūsų dramaturgo veikalas, "Baisioji Naktis", taip pat koncertiniu būdu buvo suvaidintas Pabaltijo Universiteto studentų tais pačiais 1948 m.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai