Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVADAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Otto Frey   
Otto Frei, Lengvasvorių Struktūrų Instituto direktorius, Stuttgarto universitete, Vokietija

Audeklinių struktūrų srityje Aleksandros Kašubienės darbai išsiskiria stipria, asmeniška vizija. Ji rišasi su formų galimybe kisti, kas natūralu dalykams, kurie yra įtempties padėtyje.

Inspiracijos Kašubienė semiasi iš gamtos, iš organiškų formų, bei struktūrų. Tad jos kūriniuose atsispindi jėgos ir veiksniai, kurie formuoja darbus. Naudojamo audeklo paprastumas užtikrina, kad dėmesys kryptų į formą, tad medžiaga (iš kurios darbai padaryti) turi mažai reikšmės.

Jos investigacijų rezultatai yra vieni iš ypatingiausių, pasirodžiusių laiko bėgyje. Salia jų skulptūrinio grožio, darbuose jaučiama ir brandi jėgų dinamikos nuovoka. Formų žodynas, sudarytas iš paprastų gaubtų paviršių, gimusių iš sudėtingų geometrijų, kaip ir jų įvairumas bei apimtis, liudija Kašubienės kūrybingumą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai