Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AKORDAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JURGIS BALTRUŠAITIS   
Gerbk kibirkštėlę -
Gieda žynys —
Ją gi išskėlė
Amžių ugnis . . .

Gerbk ir mažytį
Mirksnį, kaip ją -
Mirksny gi švyti
Amžių gija . . .

Bet tas, kas kliovės
Blizgiais dienas,
Amžių tikrovės
Nebežinos . . .

Jis savo dalį
Žiupsniais išskleis —
Eikit, kas gali,
Amžių keliais.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai