Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
THE USSR—GERMAN AG-GRESSION AGAINST LITHUA-NIA. Edited by Bronis J. Kasias. Robert Speller & Sons, Publishers, Inc., New York, 1973. 543 psl., kaina 15 dol.
Aloyzas Baronas: ABRAOMAS IR SUNŪS. "Draugo" premijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, Čikaga, 1973. 206 psl., kaina 4.50 dol.
Zenta Tenisonaitė: PAVASARIS IR AŠ. Eilėraščiai. Išleista Londone 1973. 49 psl., kaina 2 dol.
XX-JO AMŽIAUS NEDERLAN-DŲ POEZIJOS RINKTINĖ. Sudarė ir išvertė Zenta Tenisonaitė. Išleista Londone 1973. 175 psl., kaina 2.50 dol.
Vincent Vycinas: SEARCH FOR GODS. Martinus Nijhoff leidykla
Hagoj, 1972. 286 psl., kaina 35.50 guldenai.

Birute Ciplijauskaitė: BAROJA, UN ESTILO. Insula leidykla Madride, 1972. 272 psl., kaina 350 pezų.
Jerzy Ochmanski: BISKUPSTWO WILENSKIE W SREDNIOvVIE-CZU. Išleido Ad. Mickevičiaus universitetas Poznanėj, 1972. 120 psl., kaina 10 zlotų.
LITUANUS, 1972, No. 4. J. P. Slavėnas rašo apie Stresemanno Vokietijos santykius su Lietuva, B. V. Mačiuika — apie akultūraciją ir so-cializaciją sovietinėse baltų respublikose, H. Haydon — apie K. Varnelio tapybą.
JOURNAL OF BALTIC STU-DIES, 1972, Numbers 3/4. Dauguma straipsnių skirti latvių dramai. Šiame numery (163 - 258) tarp bendradarbių nėra nė vieno lietuvio.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai