Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Z. BALVOČIENĖ   
Į SAVO VIEŠPATĮ
Jei Tu nori — esu tik mažas,
Pilkas kurmis žemėj:
Tylus ir užsikasęs.

Esu darbštus, sotus ir sveikas,
Ir mano kailinėlis šiltas ...
Ko dar bereikia? —
Visi juk kurmiai taip gyvena.

Jei nori . ..
Tik vakaropi, sunkius darbus pabaigęs,
Nuo visko atitrūkęs,
Pro kietą prasikasęs, grumstotąjį kupstą,
Išeinu apsižvalgyti . . .
Ir nustebęs sustoju:
Bepamatau užgesusią jau saulę . . .

Na, ką gi, jei Tu nori . . .

Nuliūdęs ir nusiminęs,
Vėl kūprinu atgal taku senuoju . . .
Į tamsą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai