Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
FILATELISTAS (arba: rinkėjas smulkių, gražių daiktelių) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALEKSANDRAS ILJASEV1CIUS   
Lauke žiema. Tarp žibintų lakioja snaigės.
Viengungio kambarys. Krosnelė tyliai dūsauja.
Viena kėdė. Palubėj kybo šviesi lemputė.
Inde vanduo. Pasieny priremtas stalas.

Išdėlioti sauslapiai. Rankoj drėgnai sušilęs
pincetas.
Storas, šiurkštaus popierio, senas tomas
(ženkliukams lygint ir džiovint).

Ilgai sėdi sulinkęs filatelistas.
Ramu. Cigarečių dūmai pripildė palubę.
Tylu.
Vandeny teleškena tolių atgarsiai:
dirbtiniai ALFABETAI: dievukų MASKĖS
stebuklingos MAŠINOS; įvairiaspalvės Odos
kolonijų VARDAI ir vis: veidai, VEIDAI
(sustingusiom išraiškom, užšalusiom akim).

Gležnus, šlapi ženkliukai (lyg naujagimiai)
sušvyti skaidriom, šviežiom spalvom;
lengvai nusvyra atsargiame pincete;
atsidavę — išsitiesia tarp lapų pailsėti.

Klijai nutirpo. Spaustuvė liko taip toli.
Kelionės pabaiga (nuplautos dulkės). GALAS.
Aistringon širdin įsmigę
vaizdai
spalvos
vardai
pamaldžiai beverčiant lapus albumo,
tešypteli prisiminime.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai