Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KOTRYNA GRIGAITYTĖ   
PERLAS

Įaugęs perlas širdyje. Žaizda.
Prasiveria ji ir užgyja.
Bet nenumiršta niekada:
Žaizda ir perlas gyvas.

Įaugęs perlas širdyje. Žavu.
Sopėjimas saldus ir kietas.
Išeisiu aš su likimu,
Palikus perlui vietą.

AR TIK PĖDOS SNIEGE

Naktis . . . vis naktis
Kapinyne juodam:
Prieš tekėjimą saulės —
Be gaiviosios vėsos,
Be žvaigždės.
Ar ta švendrė sena,
Ar tie karklai liauni,
Su Velykų varpais,
Dar kada
Alyvom baltom sužydės?
Ar tik pėdos sniege,
Ar tik kraujo lašai
Ant žibuoklių melsvų
Po senais ąžuolais mūs šalies? . . .
Nusinešę raudas
Ir skeveldras kovų.
Upeliukai maži
Ar į jūras plačias išsilies?!

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai