Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Birutė Pūkelevičiūtė PDF Spausdinti El. paštas

Birutė Pūkelevičiūtė, laimėjusi PLB Valdybos 1000 dol. premiją uš scenos veikalą "Aukso žąsis". Premija buvo įteikta kovo 11 d. Toronte. Įteikė PLB pirm. dr. J. Sungaila. Koncertinėje iškilmės daly dainavo sol. Prudencija Bičkienė. Susirinko virš 600 žmonių.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai