Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
RUSŲ kultūros vadovėlis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. Gidžiūnas   
Jau kelinti metai Fordhamo jėzuitų universitete mūsų laikų rusų instituto studijoms, kaip direktorius, vadovauja jėzuitas prof. dr. V. Jaskevičius ir tame pačiame institute profesoriauja dr. A. Vasys ir kun. dr. K. Gečys. Cia jie dėsto rusų kalbą, literatūrą, istoriją ir kitus dalykus. Jų iniciatyva šių metų pradžioje studentų patogumui buvo rusiškai išleistas vadovėlis, kuriam anglišką įvadą parašė instituto direktorius dr. V. Jaskevičius, o prakalbą — vadovėlio redaktorius dr. A. Vasys. Iš abiejų įžangų ir turinio matosi, kad tai yra rusų kultūros vadovėlis, nors jis kartu yra ir rusų kalbos skaitymo knyga. Jis susideda iš sekančių dalių: Rusų istorija, Sovietų valstybė, rusų literatūra, rusų teatras, muzika, menas ir geografija. Didžiosios dalys skirstomos į skyrius, o šie į skyrelius, kurių gale paprastai duodami įvairių rusų autorių tekstai skaitymui. Vadovėlį suredagavo ir istorinę dalį parašė bei jos tekstus parinko prof. dr. A. Vasys. Kun. dr. K. Gečys Sovietų val-tybės dalyje parašė skyrių: "Bažnyčia Sovietų Rusijoje". Kitas dalis paruošė kiti trys to paties instituto profesoriai. Knyga yra naudinga ne tik studentams, bet ir tiems, kurie nori per trumpą laiką susipažinti su rusų kultūra ir civilizacija.
RUSSIAN AREA READER by A. Vasys, Ph. D., and C. G. Krypton, Dr. Econ. Sc., H. Iswolsky, B. es L., G. A. Taskin, Cand. Geog. Sc.,
Pitman Publishing Corporation, New York, Toronto, London, 484 p.
V. Gidžiūnas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai