Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS ]ASMANTAS   
MIRTIES AUŠROS
I
Suodino dangaus aušroje
Miestas busdamas mauroja
Tarsi didelė žvėris.
Rūkuose tuščios krantinės
Kaukši kekšės paskutinės
Geležinėm kulnimis.

Tarsi žviglios barų damos
Spygauja laivai neramūs,
Kad nuo virvių pasileis.
Pro stulpų, vielų, signalų girią
Traukiniai žalčiais išnirę
Dunda tiltais iškiliais.

Nuo garų ir dūmų šlapias
Išsigandęs paukštis slepias
Užu iškabos senos
Ir pašiurpęs laukia, kol alėja
Kimūs pieno pardavėjai
Kimią dainą nudainuos.


P. Vaškys   Žvakidė
Kaukši kekšės. Tramai žviegia.
Šmėsčioja veidai paliegę
Be vardų, vis be vardų.
Blykšta lempos išrikiuotos.
Dulkes taško skubios šluotos
Nuo nežinomų pėdų.

Ima fabrikai kvatotis.
Verias vartai tarsi žiotys:
Jos visus mus tuoj praris.
Suodino dangaus aušroje
Miestas bunda ir mauroja
Tarsi alkstanti žvėris.

II
Atsibuski! Kelias žaros.
Žemė šypsenos pilna.
Tavo lūpos prasidaro.
Ne, ne lūpos! Kelias žaros.
Žaros — tavo šypsena.

Pakraščiais šešėliai tūno
Su manim, vis su manim.
Grakštūs vingiai tavo kūno.
Ne, ne vingiai! Tai calūno
Raukšlės karsto ašmenim.

Atsibuski! Tuoj už balų
Klykus paukščiai uždainuos.
Tavo rankos taip išbalo.
Ne, ne rankos! Tai už balų
Blykšta žaros vandenuos.

Ar pabusi? Blykšta žaros.
Skleidžias ūkana vėsi.
Blyškios lūpos prasidaro.
Ne, ne lūpos! Ryto žaros
Blykšta mano liūdesyj.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai