Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SKULPTORĖ ELENA KEPALAITĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vytautas Ignas   

E. Kcpalaitė prie jos sukurto Louis Horst biusto    V. Valaičio nuotr.

Elenos Kepalaitės suruošta pirmoji individuali paroda (New Yorke) nustebino ne tik savo darbų gausumu, bet ir savo kokybe. Tai aukštos meno kultūros skulptorė. Vos prieš kelerius metus baigusi dailės studijas, ji pasirodė kaip stipri subrendusi dailininkė, prieinanti prie reikalo su dideliu rimtumu bei nuoširdumu.

Be keleto ankstybesnių darbų, E. Kepalaitės skulptūros pasižymi vientisumu — tai rodo skulptorės subrendimą. Pagrindinis objektas — skoningai ir vykusiai suab-straktinti žmonės, daugiausia statiškai, ritmiškai sustatyti tarp ar prie monumentalių plokštumų. Kompozicijos primena senovės inkų ar net megalitinės architektūros struktūrą bei nuotaiką, pvz. "Miestas", "Altorius", "Kūrimas", "Nukryžiavimas".

Skulptūros detalėse, kurios labai įvairiai niuansuotos, jaučiama Lip-shitzo įtaka. Tačiau jos nesudarko pagrindinių formų ir nepameta monumentalinio aspekto. Tiek linijų, tiek šviesos bei šešėlių santykiai vykusiai išbalansuoti. Visuose E. Kepalaitės darbuose jaučiamas gilus mistiškumas, lyg galėtų jie kiekvienu momentu atidengti žmogiškosios egzistencijos paslaptį.

Išskyrus keletą gipso darbų, visi darbai atlieti bronzoje. Daugumoje jie vykusiai patinuoti, ir kompozicija bei forma pateisina medžiagą.

Kai kuriuos darbus, kaip "Altorių", "Paslaptingą raitelį" norėtųsi matyti didesnius. Gal tai duotų daugiau ir dvasinės didybės bei skulptūriško monumentalumo, tačiau būtų tekę susidurti su materialiniais sunkumais. Ir tai stebina, kad tiek darbų atlieta bronzoje, keletas iš jų yra net labai dideli.

Iš gipso atlietas "Martha Gra-hara" ir bronzos "Louis Horst" biustai drąsiai ir skoningai traktuoti, turi stiprų portretinį bei skulptūrinį charakterį. Parodoje buvo išstatyta ir nenuobodžiai atliktų piešinių serija. Juose jaučiama didelė ekspresija, suvaldyta ir perduota   skulptūriškoje  plotmėje.

Elena Kepalaitė gimė Vilniuje. Būdama Australijoje, priklausė Contemporary Art Society. Kanadoje, Toronte, Ontario Art College studijavo skulptūrą, vėliau New Yorke Brooklyno Meno muziejuje studijavo bronzos atliejimo procesą iš vaško formų.
Vytautas Ignas 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai