Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kompozitorius Igoris Stravinskis PDF Spausdinti El. paštas
Kompozitorius Igoris Stravinskis, sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė New Yorke balandžio 6, palaidotas Venecijoj, Italijoj, šventųjų Jono ir Povilo katalikų katedroj laidotuvines apeigas atlaikė Venecijos stačiatikių archimandritas. Per jas atliktas paties kompozitoriaus kūrinys "Canticum sacrum", parašytas Venecijos šv. Morkaus katedrai. Palikęs Rusiją, gyveno Paryžiuje, o 1939 persikėlė į JAV. Pagrįstai jis laikomas moderniosios muzikos "tėvu". Užuot šioj vietoj ėmęsi vardinti jo gausius muzikinius kūrinius, pateikiame žinutę, kaip jo kūrybą pasiekė ir Lietuvą. Būtent 1934 Valstybės teatre buvo surengtas Stra-vinskio kūrybos koncertas. Kompozitoriaus akompanuojamas, programą atliko garsus smuikininkas Samuelis Duškinas. Nors nuo "Sacrė du printemps" (1913) buvo praėję jau 20 metų. to meto Lietuvos publiką Stravinskio kūryba dar šokavo. Kultūros žurnalas "židinys" (1934 nr. 4, p. 388) taip šį koncertą recenzavo: "Igorio Stravinskio koncertas Valstybės Teatre kovo 25 d. sumasino savęsp visą pulką smalsuolių. Reikia pasakyti, kad tai, ką mums tas išgarsintas arkinaujovininkas Stravinskis savo koncerte davė išgirsti, buvo ne kokia klounada ar kerėpliška mizerija (ko bijojau), tik gana įkandamas - apčiuopiamas, kad ir stipriai neįprastas grožis. Įkyriai žmogus jautei, kad čia žūt būt stengiamasi viską pareikšti kitaip, negu lig šiol kiti. Bet susidaro vis dėlto kažkas gražu, originaliai gražu" (recenzija pasirašyta slapyvardžiu Vamy).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai