Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Iš Vinco Stonio poezijos PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vincas Stonys   
(80-ajam gimtadieniui)

AŠARĖLĖS
Dar šiaurys neliauja šėlęs
Ir miškai be žalio šydo,
O palaukėj jau pražydo
Kaip lineliai melsvos gėlės —
Ašarėlės.
— Vai, lankykite, plaštakės! —
Jos maldavo iki ryto,
Bet tik rasos joms tekrito,
Ir neramios tyliai plakės
Mėlynakės.
Cit, gėlelės pirmutinės,
Nors dangus pilkai vienodas:
Jums dainuosiu savo godas
Ir nešiosiu pasiskynęs
Prie krūtinės!
Mano gailios dainužėlės
Lanko žemę kaip plaštakės:
Siekit dangų, mėlynakės,
Žerkit perlais, pirmos gėlės,—
Ašarėlės!
1923


LAIVELIU
Ranka irklus paleido —
Naktis tokia rami!
Dangus virš mano veido,

Dangus po manimi.
Ir aš kaip meteoras

Plaukiu erdve, plaukiu;
Šviesių žvaigždelių choras
Su manimi sykiu.
Širdis nustojo plakti,
Savęs nebejuntu . . .
Dangau, palik man naktį
Su žvaigždėmis kartu!

1938

ILGESIAI

Kai vakaras arti,
ilgiesi tu
aušros lyg atpirkimo.
Kai aš esu arti,
ilgiesi tu
dainų dar nedainuotų.
Kai nebebus manęs,
ilgėsies tu,
kas niekad jau negrįžta.ŠIRDIS IR ŽVAIGŽDĖ
Yra širdis,
viena tiktai širdis, —
ak, kaip sunku už milijoną jausti.
Yra žvaigždė,
viena Aušros žvaigždė,
kokia laiminga ji
audringais okeanais
visus laivus vedžioti!


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai