Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie mokslininkus. Nuotraukos [2774-2785] PDF Spausdinti El. paštas
2774. "Vilniuje [1970 m.] birželio 1 mirė zoologas prof. Tadas Ivanauskas...": [Žinutė] // 1970. - Nr.7. - P.328: portr. - (Mūsų buityje).

2775. "Rugpjūčio 18 [1968 m.] Lewinston, Idaho mirė dr. Viktoras Jasaitis...: [N u o t r.: Su biogr. žiniomis] // 1968. - Nr.7. - P.332. - (Mūsų buityje).

2776. Dr. Aldona Jonaitytė, muziejaus "American museum of natūrai history" viceprezidentė [antropologė: N u o t r.: Su red. prier.] // 1991. - Nr.4. - P.329.

2777. Jankauskas Stasys, dr. Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis: [Chemijos m. daktaras, dirbantis JAV univ.] // 1972. - Nr.3. - P.106-107: portr.

2778. "Prof. dr. Pranas Jucaitis mirė [1986.VII.9 Clevelande": [Žinutė] // 1986. -Nr.3. - P.225. - (Mūsų buityje).

2779. Zalubas, Romas. Adolfas Jucys [1904.09.12 - 1974. 02.04: Nekrologas] // 1974. - Nr.9. - P.414-415: portr.

2780. Dr. Antanas Juška, miręs 1985 m. kovo 19 d. Vilniuje: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1985. - Nr.4. - P.256.

2781. Nenortas, Kostas. Amžiną atilsį prof. Ignui Končiui [1886.07.31 -1975.02.19: Fizikas] // 1975. - Nr.4. - P.182-184: portr.

2782. Masaitis, Česlovas. Prof. Jonas Kubilius: Administratorius ir mokslininkas // 1991. - Nr.4. - P.282-285: portr., iliustr.

2783. Jakštas, Juozas, dr. Inž. Jonas Rugis - sritinis Lietuvos istorikas [1901.02.04
- 1968.11.24] // 1969. - Nr.2. - P.88-90.

2784. "Lapkričio 24 Čikagoj mirė inž. chemikas Jonas Rugis...": Žinutė] // 1969.
- Nr.l. - P.41. - (Mūsų buityje).

2785. "Vilniuje [1968 m.] spalio 10 mirė prof. Pranas Šivickis...": [N u o t r.: Su
biogr. žiniomis] // 1968. - Nr.9. - P.419. - (Mūsų buityje).

2786. Rūta, Alė. Knyga apie mokslininką jėzuitą Tomą Žebrauską // 1987. - Nr.2.
- P.l38-140. - Rec. kn.: Zubovas, Vladimiras. Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai. - V.: Mokslas, 1986. - 306 p., 8 iliustr. lap.: iliustr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai