Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASAULIO ŠALIŲ GEOGRAFIJA [8495-8499] PDF Spausdinti El. paštas
8495. Babickas, Petras. Mato Grosso krašte: (Iš spausdinamos kn. "Brazilija") // 1951. - Nr.3.-P.125-127.

8496. Balys, Jonas, dr. Baltų kaimynai finougrai: [Apie šios grupės tautas] // 1956. - Nr.l. - P.44-45. - Bibliogr.: 4 pavad.

8497. Pakštas, K[azys], prof. Pasaulio tvarka: Pagal 1941 m. žemėlapį:
[Geopolitikos klausimai] // 1954. - Nr.5. - P.204-208: žml.

8498. Rimvydas V. Vašingtonas ir New Yorkas - skirtingi JAV civilizacijos centrai // 1946. -Nr.l 1.-P.209-210.

8499. [Skrupskelienė, Alina]. Etninės grupės JAV // 1974. - Nr.8. - P.368-369. -Parašas: A.S.

8500. Vidžeme; Kuržeme;. Zemgale; Latgale: [Latvijos žemių herbų reprod.] // 1985. - Nr.6. - P.374.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai