Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie geografus. Nuotraukos [8518-8527] PDF Spausdinti El. paštas
8518. Girnius, Juozas. Atsisveikinant Antaną Bendorių: [Mirus liet. geografui,
1904.05.14 - 1969.05.19] // 1969. - Nr.8. - P.372-376: portr.

8519. Viliamas, Vladas, dr. Įžymusis Sibiro tyrinėtojas Jonas Čerskis (1845-1892):
[Apie lietuvį geologą, geografą: Su jo kapo nuotr.] // 1961. - Nr.l. - P.34-38: žml., portr., iliustr. - Panaudota literatūra: 8 pavad.

8520. Bendorius, AĮntanas]. Kazimieras Pakštas: [Apie geografo profesoriaus gyvenimą ir moksl. veiklą] // 1960. - Nr.10. - P.423-430: portr.

8521. Brazaitis, Juozas. Dinamiškasai asmuo mūsų visuomenėje: Prof. K. Pakšto 60 m. sukaktis // 1953. - Nr.8. - P.337-341: portr. - Prof. K.Pakšto raštai: 16 pavad.

8522. Eretas, Juozas. Kazys Pakštas: Kalbėtojo portr. // 1967. - Nr.3. - P.97-105: portr.

8523. Kazys Pakštas - nepripažintas pranašas?: [Apie mokslininko visuom.
veiklą] // 1969. - Nr.2. - P.65-69: portr.

8524. Girnius, Juozas. Tautinio šauklio odisėja // 1972. - Nr.5. - P.260-262. - Rec. kn.: Eretas, Juozas. Kazys Pakštas: Taut. šauklio odisėja, 1893-1960. - Roma: LKMA, 1970. - XVI, 372 p.: iliustr. - Bibliogr.: p.320-340.

8525. Prof. Kazys Pakštas; Prof. dr. Kazys Pakštas, rugsėjo 11d. miręs Čikagoje; Prof. Kazys Pakštas [antkapinis paminklas]; Prof. Kazys Pakštas kalba; Prof. Kazys Pakštas su St.Mikolajczyku CDUCE kongrese New Yorke 1953; Prof. K.Pakštas jaunystėj: [Nuotraukos]// 1953. - Nr.8. - P.339; 1960. - Nr.8. - P.327; 1986. -Nr.2. - P.l 19; 1965. - Nr.7. - P.325; 1967. - Nr.3. - P.99, 101, 103.

8526. Neužmiršta lietuvio: [Apie Australijos tyrinėtoją Olegą Truchaną ir apie jį išleistą knygą "The world of Olegas Truchanas" (Hobart, 1976)] // 1977. - Nr.6. -P.281-282.-Parašas: J.S1. .

8527. "Vašingtone V1T.12 mirė geografas dr. Vladas Viliamas...": [Žinutė] // 1972. - Nr.6. - P.306: portr. - (Mūsų buityje).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai