Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skelbimas PDF Spausdinti El. paštas
JAU GALIMA REGISTRUOTIS Į ŠV. ANTANO GIMNAZIJĄ
Kennebunkporte, Maine, ATEINANTIEMS MOKSLO METAMS

Gimnazija turi valdžios teises ir visas mokslo bei auklėjimo priemones: bendrabutį, žaidimų salę, laboratoriją, biblioteką ir kt. Didesniam mokinių patogumui dabar plečiamas gimnazijos pastatas.
Auklėjimas lietuviškas. Programoje lietuvių kalbos pamokos.
Priimami jaunuoliai, baigę pradžios mokyklą. Veikia visos keturios klasės.
Norintieji iš gimnazijos gali stoti i pranciškonų vienuoliją ir ruoštis apaštalavimo darbui Lietuvoje.

Visais reikalais rašoma Rektoriui šiuo adresu:
ST. ANTHONY'S HIGH SCHOOL
KENNEBUNKPORT, MAINE

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai